Reserveringsysteem Ik4AltiedKermis matinee 2021

 

Reserveren

Helaas is het niet meer mogelijk om een kaart te reserveren voor het Ik4AltiedKermis matinee 2021 op kasteel Doornenburg op maandag 20 September 2021.

Heeft u tickets gereserveerd maar nog niet ontvangen? Wellicht is het volgende aan de hand:

De contributie of bijdrage kunt u alsnog betalen op vrijdag 17-9 tussen 19:00-21:00 in het schuttersgebouw of maak deze over op het onderstaande bankrekeningnummer. Vermeldt uw naam en het reserveringsnummer bij het overmaken op IBAN-nummer NL62 RABO 0112 1031 97 t.n.v. Schutterij Gijsbrecht van Aemstel.

Wij hopen u allemaal gezond en vol goede zin te mogen ontvangen op het Ik4AltiedKermis matinee!

Het bestuur van De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen